Varumärket Transit representerar "internationalism" och tanken om att mode inte ska ha gränser eller dikteras av hur kartan ser ut. De som bär märket Transit delar genom detta en gemensamhet ovasett var i världen man befinner sig.